ADNlabo

Xét nghiệm ADN, phân tích và giám định Gen huyết thống
adnlabo
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Description
Phòng thí nghiệm công nghệ Gen - Viện công nghệ sinh học. Một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phân tích và xét nghiệm ADN. Với sứ mệnh rất rõ ràng là tìm ra câu trả lời chính xác nhất cho mọi người. Trợ giúp xác định huyết thông cha (mẹ) - và con. Xét nghiệm ADN pháp lý, giám định loài, giải trình tự Gen.
Tasks

Rất nhiều cảm xúc với đội ngũ Nef Digital khi triển khai nghiệp vụ với lĩnh vực ADN. Một nền tảng khoa học rất phức tạp. Chúng tôi nhận thấy người dùng đang được tiếp cận dễ dàng với yếu tố công nghệ rất cao. Điều đó khiến chúng tôi có thêm rất nhiều động lực để làm việc.

Info